Taken en regelingen

Commissies

 • Websitecommissie: Edward en Jos
 • Kledingcommissie: Anneke en Jan
 • Maître de tableau: Arjan (met Leo als maatje)
 • Contactpersonen: sopranen: Gonnie; alten: Cock; tenoren en bassen: Toon
 • Buddy’s:
  • sopranen2: Marieke;
  • alten1: Anneke en Trees;
  • alten2: Gertrud;
  • tenoren1: Marijn ;
  • tenoren2: Jake ;
  • bassen1: Leo;
  • bassen2: Henri

Opvang en introductie aspirant-leden

De voorzitter (of vervangend bestuurslid) zorgt op dag 1 voor eerste opvang en oriënterend kennismakingsgesprek (muzikale vaardigheden, zangervaring) en wijst ook op moeilijkheden bij het opstappen op de rijdende trein. Hij brengt aspirant-lid in contact met Edward (stemsoortindicatie) en met een buddy. Ook introduceert hij hem/haar bij het koor. Bij tweede of derde repetitie geeft of mailt de voorzitter schriftelijke informatie over het koor, plus het inschrijfformulier. De eerste drie repetities zijn gratis voor een aspirant-lid. Wanneer het aspirant-lid het inschrijfformulier heeft ingeleverd/opgestuurd, ontvangt het de inlogcode voor de website. De buddy maakt het aspirant-lid wegwijs over de gang van zaken. Buddy wijst ook op ‘derde ronde’ (barbezoek na repetitie). Zolang het aspirant-lid nog geen toegang tot (de partituur) op de website heeft, kijkt hij/zij bij de buurman.

Rooster van afvloeiing bestuur

: Vz.-Jos 2024 | Sec.-Anneke 2022 en Lid2-Louise 2022 | Pennm.-Frans 2023 | Lucia 2025

Kleding

Kleding hangt af van waar we optreden. Tijdelijk experiment: zwart met kleurelement (effen) toevoeging naar eigen keus.

Protocol AVG

Privacyreglement vereniging Stem des Volks Maastricht In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming heeft het bestuur van Stem des Volks een privacyreglement opgesteld.

Welke gegevens worden bewaard?

Van leden en oud-leden wordt een bestand bijgehouden met daarin de gegevens omtrent naam; adres; telefoon; geboortedatum; e-mailadres; zangstemtype; duur lidmaatschap. Waarvoor worden ze gebruikt? Gegevens worden gebruikt voor de activiteiten van het koor Stem des Volks. Daarnaast worden de gegevens gebruikt in het kader van het verwerven van subsidiegelden. Dit kan zijn bij projecten waarvoor we bij diverse fondsen, instanties of de provincie subsidie aanvragen. Alsook voor de jaarlijkse aanvraag bij de gemeente Maastricht. Buiten het voorafgaande worden deze gegevens nimmer verstrekt aan derden.

Beveiliging

Ledenlijst en oud-ledenlijst staan gepubliceerd op de website van het koor. Ze zijn alleen beschikbaar voor de leden van het koor en als zodanig afgeschermd met een wachtwoord. Wil een lid dat sommige gegevens niet worden opgenomen, dan wordt daar gevolg aan gegeven.

Statuten

De statuten van de Stem des Volks zoals ze zijn vastgelegd door de notaris zijn hier te bekijken.