Over de Stem des Volks

De oorsprong van het Maastrichtse koor “Stem des Volks” ligt rond 1891. Na de Tweede Wereldoorlog is het koor een periode van het toneel verdwenen, maar in 1978 is het opnieuw opgericht. Sindsdien is een gevarieerd repertoire van liederen opgebouwd waaruit vaak een maatschappelijke betrokkenheid spreekt: over racisme en fascisme, milieuvervuiling, vluchtelingen, armoede…,  maar ook liefde en natuur. Het repertoire omvat liederen uit alle windstreken en in allerlei talen (Spaans, Russisch, Italiaans, Tsjechisch, Jiddisch en meer). De meeste liederen worden vierstemmig vertolkt. Naast lichtere en vrolijke liederen kent het repertoire de laatste jaren ook een serieuzere, klassieke kant (Dvorák, Lohff, Schubert). In deze prettige balans schuilen de kracht en de identiteit van het huidige koor.

Projecten en muzikale uitdagingen

Naast het onderhouden en vernieuwen van een grote voorraad liederen, hielden we ons de afgelopen jaren met enkele grote meerjarige projecten of thema’s bezig.
In 2004 kwamen we in contact met het werk van de Duitse componist Dietrich Lohff († okt. 2016), van wie we in 2006 het “Requiem für einen polnischen Jungen”, een liederencyclus uit 1998, als Nederlandse première brachten. Dit requiem vertolkten we opnieuw in 2007, nu in het stadhuis van Maastricht. In het kader van het 60-jarig bestaan van de Verklaring van de rechten van de mens, componeerde Lohff het stuk “Von der Würde Aller Menschen”, dat wij uitvoerden samen met het Bruckner Chor in Neckargemünd (wereldpremière) en in Maastricht, begeleid door een orkest dat voor deze productie werd samengesteld (2008).

In 2013 vroeg studententheatergroep “Alles is drama” ons om een muzikale ondersteuning te geven bij de toneelproductie Blood Wedding van Garcia Lorca. Edward Berden, onze dirigent, componeerde de muziek. In januari 2014 stonden we op de planken in de zaal van  Opera Zuid.
Edwards muziek was dermate intrigerend dat we deze composities, inclusief de delen die “Op de plank waren blijven liggen”, voor de Blood Wedding in 2015 opnieuw brachten, nu met een verteller in plaats van een toneelgroep.

In 2014 en 2015 was er een ‘klassieke’ uitdaging. Edward Berden arrangeerde een aantal liederen uit Schuberts Winterreise voor koor, piano en blazers.

Ook startten we in 2015 met “Mare nostrum”, een cyclus liederen over bootvluchtelingen (Edward Berden, compositie – An Packbiers, teksten).

lees verder

Wein und Gesang

Wij houden van muziek, we houden ook van gezelligheid. Na afloop van de repetities blijven veel leden nog even bijpraten aan de bar in ons repetitielokaal.

Dirigent

Het koor staat al vanaf 1996 onder leiding van Edward Berden (1966). Hij studeerde hoorn, muziektheorie en orkestdirectie aan het Maastrichts conservatorium. Hij is niet alleen onze dirigent, het koor voert ook met veel plezier zijn composities en arrangementen uit.

Pianist

Tijdens concerten begeleidt Denny Gorissen ons aan de piano. Ook ondersteunt ze ons bij repetities voorafgaand aan een optreden. Denny is gediplomeerd Uitvoerend Musicus, alsook Docerend Musicus.

Leden

Momenteel telt de “Stem des Volks” zo’n 35 leden, mannen en vrouwen, jong en oud. Belangstelling om met ons mee te zingen?

Bestuur

Jos Gielen: voorzitter
Anneke Verschoor: secretaris
Frans Heijerman: penningmeester
Louise Verhoef: pr / repertoire
Lucia Geurts: pr