Over Ons

De oorsprong van het Maastrichtse koor “Stem des Volks” ligt rond 1891. Na de Tweede Wereldoorlog is het koor een periode van het toneel verdwenen, maar in 1978 is het opnieuw opgericht. Sindsdien is een gevarieerd repertoire van liederen opgebouwd waaruit vaak een maatschappelijke betrokkenheid spreekt.
De meeste liederen worden vierstemmig vertolkt.

Meer info…