Welkom op de website van de Stem des Volks

JUBILEUM: STEM 40 jaar heropgericht

Stem des Volks Maastricht viert op zaterdagavond 19 januari 2019 dat ze 40 (en een half) jaar geleden werd heropgericht. Onze 'voorouders' richtten rond 1891 de Stem des Volks Maastricht op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield het koor op te bestaan. Het werd in 1978 heropgericht. We hebben nog twee zangers die vanaf dat jaar lid zijn.

Oud-leden: heb je geen uintnodiging ontvangen? Meld je via bestuur@stemdesvolks.org

Nieuws

Geen nieuws

Momenteel is er geen nieuws om weer te geven